Ako ste už iste zachytili - dňa 4. decembra Národna rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o používaní Elektronických registračných pokladníc. Prijatou novelou vzniká povinnosť pre podnikateľov napojiť všetky svoje registračné pokladnice online na centrálne úložisko Finančnej správy. Finančná správa takto získa informácie o každom vydanom doklade, ktorý bude automaticky uložený na centrálnom úložisku eKasa.

Doterajšie elektronické registračné pokladnice (ERP) sa zmenia na online registračné pokladnice (ORP). Pod pojem ORP spadá nielen nový systém e-Kasa ale aj VRP (virtuálna registračná pokladnica - online webová aplikácia zriadená finančným riaditeľstvom).

Viac informácií o zákone a jeho celé znenie nájdete na stránke: www.nrsr.sk5

vizual comtec upgrade of

Aké zmeny so sebou prinesie zavedenie eKasy?

 • vydaný doklad z registračnej pokladnice bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa
 • povinnosťou každého podnikateľa bude využívať iba ORP systém
 • vzniká koniec povinnosti vytvárania denných uzávierok
 • zníži sa vaša administratívna záťaž (nebude viac potrebná pokladničná kniha)
 • potrebné bude internetové prepojenie
 • zjednoduší sa export dát

Termíny zavedenia eKasy pre podnikateľov

 • od 1.4.2019 - dobrovoľné používanie, teda podnikateľ, ktorý (už) používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu môže najskôr od 1. apríla 2019 začať používať on-line registračnú pokladnicu.
 • pokladnicu typu eKasa bude možné používať najskôr 1.4.2019 ( do tohto termínu musia všetky podnikateľské subjetky používať existujúce ERP pokladnice)
 • nový zákaznící (tí, ktorým vznikla povinnosť používať pokladnicu prvýkrát po 1.4.2019) sú povinný od 1.4.2019 používať iba ORP systém
 • od 1.7.2019 budú musieť všetky pokladnice (pôvodné aj nové) spĺňať podmienky novely zákona a byť pripojené do systém eKasa

CHCETE SI PONECHAŤ SVOJU OBĽÚBENÚ POKLADNICU, PERFÉRIE a SW?

Nepotrebujete kupovať nové zariadenie. Máme pre vás možnosť využiť “Upgrade balíček eKasa”, ktorý zmení vašu pôvodnú pokladnicu na eKasu. Upgrade dodá vášmu zariadeniu nové funkcie a prístup ku Cloudovým službám. Je to vlastne malý elektronický modul, ktorý bude nainštalovaný priamo do vášho zariadenia.

Výhody:

 • finančná nenáročnosť
 • môžeze si ponechať všetky svoje periférie (skener, váhy, zásuvku..)
 • naďalej využívate svoje existujúce aplikácie
 • nie je potrebné nové zaškolovanie zamestnancov
 • získavate nové , moderné funkcie, bezdrôtovú komunikáciu (WiFi, Bluetooth)
 • doplnkové Cloudové služby

Elekronické registračné pokladnice, ktoré sa búdú / nebudú dať prerobiť na systém e-Kasa:
- Elcom Euro-50T, Euro-100T, Euro-200T, Euro-50TE, Euro-150TE Euro-200TE, Euro-2100TE - ÁNO
- Elcom Euro 500T, Euro-1000T, Euro-2000T, Euro-500TE, Euro-2000TE, Euro-2500TE, Euro 200TX, EURO-2100TX, Euro-2500TX - NIE
- Custom J-Smart, Big 2, Big 2 Touch - V RIEŠENÍ 
- Fiskal Pro WIFI / LAN  - ÁNO (GPRS - NIE)

Fiskálne tlačiarne, ktoré sa búdú / nebudú dať prerobiť na systém e-Kasa:
- FT4000 s termo tlačiarňou - ÁNO
- FT 4000 s ihličkovou tlačiarňou - ÁNO (potrebná je výmena ihličkovej tlačiarne za termo tlačiareň)
- eFOX s termo tlačiarňou - ÁNO
- eFOX s ihličkovou tlačiarňou - ÁNO (potrebná je výmena ihličkovej tlačiarne za termo tlačiareň)
- mini eFOX - NIE

Virtuálna registračná pokladnica / VRP:
- zariadenia VRP budete môcť aj nadaľej používať. Pre tlač bločkov odporúčame používať podporovanú termo tlačiareň - model Elio - mini POS (pre viac informácií nás kontaktujte).

 

riesenie Ekasa

 

Uprade balíčky si je možné zakúpiť od 1.4.2019, vzhľadom na očakávaný veľký záujem, odporúčame spraviť si predobjednávku.

Stačí sa informovať na:


ekasa@comtec.sk
032/20 20 080

Pokiaľ ste vaše zariadenie nenašli medzi podporovanými modelmi, budete potrebovať novú kasu. S jej výberom vám veľmi radi poradíme.