ochrana pred stratou datOCHRANA PRED STRATOU DÁT

Základom každého podnikania sú informácie - nezáleží na tom či sa venujete zdravotníctvu, finančníctvu, obchodným službám, automobilovému priemyslu, logistike alebo niečomu úplne inému. Každá firma prichádza do styku s nelojálnymi, dobrými a neopatrnými zamestnancami, ktorí narábajú s vašimi najcennejšími informáciami.

 

sifrovanie datŠIFROVANIE DÁT

Údaje sú kľúčovou súčasťou každej organizácie, no často sa práve tie môžu stať závažným rizikovým faktorom - hlavne ak sa prenášajú mimo firemnú sieť. Riešenie ESET Endpoint Encryption dokáže spoľahlivo šifrovať dáta na pevných diskov, prenosných zariadeniach či v mailovej komunikácií. Ľahko tak splníte podmienky GDPR v oblasti šifrovania.

 

 Potrebujete rámci svojej firmy riešiť dátovú bezpečnosť?

  • Má vaša organizácia významné duševné vlastníctvo a obchodné, štátne tajomstvá, ktoré by mohli ohroziť finančné zdravie firmy a jej image?
  • Zhromažďuje a uchováva vaša organizácia osobné informácie, chránené informácie o zdraví alebo informácie o platobných kartách? Služba DLP dokáže identifikovať, klasifikovať a označiť citlivé dáta, monitorovať aktivity a udalosti, ktoré sa dejú okolo týchto dát.
  • Chcete vidieť ako zamestnanci narábajú s vašimi údajmi?
  • Odkontrolujte si koľko času strávia vaši zamestnanci reálne nad prácou.
  • Podnikáte v Európskej Únii? V máji 2018 vstúpil do platností nový zákon o GDPR venujúci sa povinnej ochrane dát zákazníkov. Našim overeným riešením na ochranu dát je aj šifrovanie údajov.