safetica logoNapadlo vás niekedy ako ľahko sa dokáže konkurencia dostať k vašim dátam? Základom každého podnikania sú informácie - nezáleží na tom či sa venujete zdravotníctvu, finančníctvu, obchodným službám, automobilovému priemyslu, logistike alebo niečomu úplne inému. Každá firma prichádza do styku s nelojálnymi, dobrými a neopatrnými zamestnancami, ktorí narábajú s vašimi najcennejšími informáciami.

VÝHODY, KTORÉ ZÍSKATE S RIEŠENÍM SAFETICA

 • Pokrýva všetky cesty úniku dát. Vaše citlivé dokumenty budú chránené pred nepovoleným kopírovaním, tlačou odosielaním mailom ALEBO PRENOSOM CEZ USB (PRENOSNE ZARIADENIA)
 • Rýchla implementácia. Jednoduchý a univerzálny prístup k blokovaniu aplikácií a ciest úniku dát.
 • Dôkladné zabezpečenie dát. K vaším dátam sa nedostane nikto nepovolaný.
 • Sledovanie aktívneho pracovného času zamestnancov. Spustenie aplikácie alebo súboru, ešte neznamená, že s ním aj užívateľ aktívne pracuje. Safetica ukazuje čas, počas ktorého zamestnanec reálne pracuje a rovnako vám ukáže aj čas, ktorý venuje sociálnym sieťam a podobne.
 • Software vás varuje v prípade náhlej zmeny správania sa zamestnancov alebo pri poklese produktivity.
 • Safetica odhalí prípadne hrozby skôr ako vás reálne môžu ohroziť.
 • Viete obmedziť alebo povoliť vami vybrané stránky v rámci skupín zamestnancov.
 • Kontrola nad tlačou dokumentov - viete zablokovať tlač dokumentov s citlivými údajmi.
 • Šifrovanie diskov a firemných počítačov.
 • Získavate automatické reporty. Safetica všetky dôležité informácie automaticky rozposiela zodpovednému manažérovi.
 • Online analytický nástroj pre manažérov - WebSafetica - vám prehľadným spôsobom ukazuje čo sa deje vo vašej organizácií.
 • Safetica Mobile - > chráni vaše citlivé dáta aj na mobilných zariadeniach

trusted integratorSme certifikovaný “Trusted Integrator” pre predaj produktov Safetica.

088d20ac 73a5 4c66 9aa2 e1886f376647

Pozrite sa v skratke ako Safetica funguje. Zaberie vám to síce asi dve minúty ale môže pomôcť zachrániť vaše podnikanie.