axis logo

AXIS - SOLUTION SILVER PARTNER

Spoločnosť COMTEC sa stala partnerom AXIS na úrovni Silver, so zameraním na spoločné obchodné a marketingové iniciatívy. Axis je najväčší svetový dodávateľ na trhu IP kamier a pôsobí ako hybná sila v tomto odvetví tým, že priebežne uvádza inovatívne sieťové produkty založené na otvorenej platforme. Úspešné plnenie požiadaviek na získanie certifikátu je spojené s úspešnými riešeniami.

www.axis.com