elcom logo

ELCOM - SERVISNÉ STREDISKO

Spoločnosť COMTEC je dlhodobým partnerom pre spoločnosť ELCOM. Naši zamestnanci absolvovali odborné technické školenia zamerané na nasadzovanie, používanie a servis elektronických registračných pokladníc podľa zákona 289/2008 Z.z.. Sme oprávnení vykonávať uvedenie registračných pokladníc do prevádzky, inštaláciu a realizáciu servisných opráv a služieb.

www.elcom.eu