PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Majte prehľad o vstupe vo vašej firme. Ako podnikateľ (je jedno či malý alebo veľký) potrebujete mať prehľad o tom, kto vám vstupuje dovnútra firmy. Vďaka prístupovému systému od firmy Comtec automaticky zvýšite celkovú firemnú bezpečnosť.

Výhody, ktoré vám prinesie správne zvolený prístupový systém:

 • zabránite prístupu do firmy neoprávneným osobám
 • nastavíte prístup len do určitých miestností alebo len v určitom čase
 • máte kompletný prehľad o pohybe vo vašich priestoroch (vždy viete presne kto, kde a v akom čase bol)
 • jedným kliknutím zistíte kde sa nachádza vami hľadaná osoba
 • všetky zámky ovládané jednou čipovou kartou
 • prístupová karta priamo v mobilnom telefóne

Odporúčame prepojenie s kamerovým systémom - využitie prístupových dát na lepšiu orientáciu vo videozázname.

DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

Evidujte dochádzku vašich zamestnancov. Každý zamestnávateľ potrebuje evidovať pracovnú dobu svojich zamestnancov. Máme pre vás moderný a jednoduchý spôsob na kontrolu a evidenciu dochádzky. Výstupy dochádzky viete automaticky spracovávať v mzdových systémoch. Uľahčí vám prácu a zbaví vás zbytočnej administrácie navyše.

Výhody, ktoré vám prinesie správne zvolený prístupový systém:

 • automatické spracovanie údajov a spracovanie dochádzky
 • mesačný dochádzkový report
 • žiadne podvody pri evidencii príchodov a odchodov (už nebudete preplácať hodiny navyše)
 • zaznamenávanie skorých aj neskorých príchodov / odchodov
 • prehľad o nadčasoch
 • možnosť zrušenia prístupu pri strate alebo ukradnutí karty
 • vytvorenie pracovných kalendárov
 • prehliadač dochádzky - zamestnanci si vedia aj samostatne odsledovať svoju dochádzku